88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Mẫu hợp đồng cộng tác viên mới nhất

Hợp đồng cộng tác viên là gì

Còn được gọi là thỏa thuận cộng tác, giữa hai hoặc nhiều tổ chức (cá nhân) muốn cộng tác để theo đuổi một mục đích kinh doanh xác định nào đó. Về bản chất, hợp đồng cộng tác viên là một dạng liên doanh không hợp nhất vì các cộng tác viên phải đóng góp nguồn lực và quyết định quyền sở hữu số tiền thu được. 

Các điều khoản phổ biến trong Hợp đồng cộng tác

Hợp đồng cộng tác sẽ bao gồm các điều khoản có tính chất sau đây, bao gồm nhưng không giới hạn:

 • Mục đích của sự hợp tác;
 • Thời hạn hoặc thời hạn của sự hợp tác;
 • Nguồn nhân lực do mỗi cộng tác viên đóng góp;
 • Nguồn tài chính do mỗi cộng tác viên đóng góp;
 • Số lượng cộng tác viên và tỷ lệ sở hữu đầu ra của họ;
 • Quyền đối với các phát minh được cấp bằng sáng chế được phát hiện trong thời gian hợp tác;
 • Quản lý sự hợp tác (có liên quan cụ thể nếu có nhiều hơn hai (2) bên);
 • Quyền sở hữu tài sản trí tuệ;
 • Quyền sử dụng tài sản trí tuệ được phát triển trong quá trình hợp tác;
 • Bảo đảm liên quan đến sở hữu trí tuệ;
 • Không tiết lộ và không gian lận nếu khách hàng hoặc dữ liệu khách hàng được lưu trữ;
 • Nghĩa vụ bảo mật, cả trong và sau thời hạn; 

Các vấn đề thường gặp với Hợp đồng cộng tác

Giống như bất kỳ hợp đồng thương mại nào khác, hợp đồng CTV cũng có các vấn đề sau đây:

 • Chú ý đàm phán các điều khoản tham gia ngay từ đầu;
 • Thảo luận cởi mở về những gì sẽ xảy ra vào cuối nhiệm kỳ và ghi lại sự sắp xếp này một cách cẩn thận;
 • Xem xét điều gì sẽ xảy ra nếu sự hợp tác thành công;
 • Đảm bảo rằng bạn tuân thủ các nghĩa vụ có trong Hợp đồng cộng tác viên, lưu giữ bằng chứng về sự tuân thủ của bạn và sẵn sàng thực thi các quyền của bạn nếu cần.

Các nội dung liên quan khác:

Rate this post

Related posts

Leave a comment

0938529527