88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Mẫu số 02-VT: Phiếu xuất kho mới nhất

Phiếu xuất kho là gì?

Phiếu xuất kho thường được các doanh nghiệp sử dụng để cung cấp thông tin về hồ sơ các sản phẩm được vận chuyển từ người bán đến người mua. Chúng theo dõi chặt chẽ về số lượng các sản phẩm, hàng hoá được xuất kho cho các đơn vị sử dụng trong doanh nghiệp, về số lượng vật tư, các loại dụng cụ, công cụ, vật tư được xuất kho để sử dụng trong quá trình sản xuất phát triển của doanh nghiệp.. 

Cũng như các loại hóa đơn khác, mẫu giấy xuất kho đóng vai trò hết sức quan trọng, nó được đùng làm căn cứ để hạch toán các chi phí sản xuất nhằm tính giá thành sản phẩm, dịch vụ và kiểm tra việc sủ dụng và thực hiện kê khai các định mức tiêu hao vật tư của doanh nghiệp.

Xem thêm:

Rate this post

Related posts

Leave a comment

0938529527