88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Mẫu số 01-VT: Phiếu nhập kho mới nhất

Phiếu nhập kho là gì

Phiếu nhập kho là chứng từ thể hiện danh sách hàng hóa gửi vào kho . Khi thủ kho xác nhận rằng hàng hóa nhập kho đã được chấp nhận / giao để bảo quản, thì phiếu nhập kho sẽ được phát hành. Nói chung, thủ kho xử lý việc nhập kho và lưu trữ hàng hóa trên cơ sở thương mại.

Phiếu nhập kho là một chứng từ được sử dụng như một bằng chứng về quyền sở hữu đối với hàng hóa được lưu trữ trong kho.

Trong tình huống người bán ký hợp đồng với nhà sản xuất để mua một số hàng hóa nhất định không có trong kho, họ sẽ mua hàng trước và nhận biên lai kho, sau đó họ sẽ sử dụng để nhận sản phẩm của mình tại kho khi hàng về. Như vậy, phiếu nhập kho đảm bảo rằng sản phẩm sẽ được dành cho người mua trong kho.  

Hướng dẫn cách viết phiếu nhập kho

Khi viết phiếu nhập kho, bạn cần chú ý điền đầy đủ các thông tin như: Họ tên, đơn vị, thời gian viết phiếu để tránh sau này có những tranh chấp pháp lý xảy ra thì đây là bằng chứng quan trọng để chứng minh. Sau khi các thông tin trên, bạn tiếp tục hoàn thiện phiếu nhập kho của mình với các thông tin bên dưới

Về cột chữ:

 • Cột A: Là nơi để điền  số thứ tự vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa dựa theo trên hóa đơn.
 • Cột B: Lả nơi điền tên vật tư, dụng cụ, nguyên liệu, hàng hóa ghi trên hóa đơn.
 • Cột C: Điền mã số ghi trên hóa đơn còn nếu không có thì có thể bỏ qua.
 • Cột D: Điền đơn vị ghi theo hóa đơn.

Vê cột số:

 • Cột 1: Ghi  rõ các thông tin  về số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá theo yêu cầu xuất kho của bộ phận, đơn vị sử dụng.
 • Cột 2: Ghi rõ số lượng thực tế  nhập vào kho ( số lượng thực tế chỉ có thể bằng hoặc ít hơn số lượng yêu cầu).
 • Cột 3: Là giá nhập kho = giá mua  chưa cộng thuế + chi phí vận chuyển, bốc dở,..
 • Cột 4: Đơn giá*số lượng. Tính ra số tiền của từng thứ vật tư, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa thực tế nhập vào.
 • Dòng cộng: Ghi tổng cộng các giá trị của các loại vật tư, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa trên phiếu nhập cho các cột số lượng, đơn giá, thành tiền.
 • Dòng “ Tổng số viết bằng chữ”: Ghi rõ tổng số tiền trên phiếu nhập kho bằng chữ.
 • Họ tên, chữ ký:  Của người lập phiếu, người giao hàng, thủ kho, kế toán trưởng (hoặc bộ phận có  liên quan).

✅Xem thêm: Mẫu phiếu xuất kho mới nhất

Rate this post

Related posts

Leave a comment

0938529527