88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Phiếu nhập kho mới nhất

Phiếu nhập kho là gì

Phiếu nhập kho là chứng từ thể hiện danh sách hàng hóa gửi vào kho . Khi thủ kho xác nhận rằng hàng hóa nhập kho đã được chấp nhận / giao để bảo quản, thì phiếu nhập kho sẽ được phát hành. Nói chung, thủ kho xử lý việc nhập kho và lưu trữ hàng hóa trên cơ sở thương mại.

Phiếu nhập kho là một chứng từ được sử dụng như một bằng chứng về quyền sở hữu đối với hàng hóa được lưu trữ trong kho

Xem thêm: Phiếu xuất kho mới nhất theo thông tư

Related posts

Leave a comment