88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Phương trình kế toán là gì? Khái niệm & công thức tính toán

Khái niệm về phương trình kế toán

Phương trình kế toán được coi là nền tảng của hệ thống kế toán kép . Trên bảng cân đối kế toán của một công ty, nó cho thấy rằng tổng tài sản của một công ty bằng tổng nợ phải trả của công ty và vốn chủ sở hữu của các cổ đông.

Dựa trên hệ thống bút toán kép này, phương trình kế toán đảm bảo rằng bảng cân đối kế toán vẫn “cân đối” và mỗi bút toán được thực hiện ở bên nợ phải có một bút toán tương ứng (hoặc phù hợp) ở bên có.

phương trình kế toán là gì

BÀI HỌC RÚT RA CHÍNH

 • Phương trình kế toán được coi là nền tảng của hệ thống kế toán kép.
 • Phương trình kế toán cho thấy trên số dư của một công ty rằng tổng tài sản của một công ty bằng tổng nợ phải trả của công ty và vốn chủ sở hữu của cổ đông.
 • Tài sản đại diện cho các nguồn lực có giá trị do công ty kiểm soát. Nợ phải trả thể hiện nghĩa vụ của họ.
 • Cả nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của cổ đông đều thể hiện cách tài sản của một công ty được tài trợ.
 • Tài trợ thông qua nợ thể hiện như một khoản nợ phải trả, trong khi tài trợ thông qua phát hành cổ phiếu vốn chủ sở hữu xuất hiện trong vốn chủ sở hữu của cổ đông.

Tại sao phương trình kế toán lại quan trọng?

Phương trình kế toán rất quan trọng vì nó thể hiện mối quan hệ giữa ba thành phần của bảng cân đối kế toán: tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Tất cả những điều khác đều bằng nhau, vốn chủ sở hữu của một công ty sẽ tăng lên khi tài sản của nó tăng lên và ngược lại. Tương tự như vậy, thêm nợ phải trả sẽ làm giảm vốn chủ sở hữu, trong khi giảm nợ phải trả — chẳng hạn như bằng cách trả hết nợ — sẽ làm tăng vốn chủ sở hữu. Những khái niệm cơ bản này được nắm bắt bởi phương trình kế toán và rất cần thiết cho các phương pháp kế toán hiện đại.

công thức phương trình kế toán

Công thức và tính toán phương trình kế toán

Bảng cân đối kế toán là cơ sở của phương trình kế toán:

 1. Xác định vị trí tổng tài sản của công ty trên bảng cân đối kế toán trong kỳ.
 2. Tổng tất cả các khoản nợ phải trả, phải được liệt kê riêng trên bảng cân đối kế toán.
 3. Xác định tổng vốn chủ sở hữu của cổ đông và thêm số này vào tổng nợ phải trả.
 4. Tổng tài sản sẽ bằng tổng nợ phải trả và tổng vốn chủ sở hữu.

Ví dụ, giả sử trong năm tài chính , nhà bán lẻ hàng đầu ABC XYZ đã báo cáo những điều sau trên bảng cân đối kế toán của mình:

 • Tổng tài sản: 170 tỷ USD
 • Tổng nợ phải trả: 120 tỷ USD
 • Tổng vốn chủ sở hữu của các cổ đông: 50 tỷ đô la

Nếu chúng ta tính toán bên phải của phương trình kế toán (vốn chủ sở hữu + nợ phải trả), chúng ta đến (50 tỷ đô la + 120 tỷ đô la) = 170 tỷ đô la, khớp với giá trị tài sản được báo cáo bởi công ty.

Các giới hạn của phương trình kế toán

Mặc dù bảng cân đối kế toán luôn cân đối, nhưng phương trình kế toán không cung cấp cho nhà đầu tư thông tin về hiệu quả hoạt động của một công ty. Thay vào đó, các nhà đầu tư phải diễn giải các con số và tự quyết định xem công ty có quá nhiều hay quá ít nợ phải trả, không đủ tài sản, hoặc có thể là quá nhiều tài sản, hay đang tài trợ cho công ty một cách hợp lý để đảm bảo tăng trưởng trong dài hạn.

Các nội dung liên quan khác:

5/5 - (1 vote)

Related posts

Leave a comment

0938529527