88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Tài sản ròng là gì? Công thức tính giá trị ròng

Tài sản ròng là gì?

Tài sản ròng  được hiểu là sự chênh lệch giữa tài sản và nợ phải trả của một cá nhân hoặc doanh nghiệp nào đó. Tài sản ròng dương có nghĩa là tài sản nhiều hơn nợ phải trả. Ngược lại, nếu tài sản ròng âm thì số nợ mà bạn hoặc công ty của bạn đang nhiều hơn tài sản đang có.

Công thức tính giá trị tài sản ròng:

Khái niệm tài sản ròng được định nghĩa hơi khác nhau, tùy thuộc vào việc thuật ngữ này áp dụng cho một doanh nghiệp hay một cá nhân. Sau đây là cách phân biệt dễ hiểu nhất cho các bạn:

Tài sản ròng cho một doanh nghiệp

Tài sản ròng của một doanh nghiệp là tổng số tiền của tất cả tài sản trừ đi tất cả các khoản nợ phải trả, như được nêu trong bảng cân đối kế toán. Các thành phần tài sản và nợ phải trả của tài sản ròng thường bao gồm:

Tài sản: Tiền mặt, các khoản đầu tư, bất động sản, máy móc phương tiện,

Nợ: Các khoản vay mua máy móc, phương tiện, vay ngân hàng,…

Tài sản ròng có thể được sử dụng để xác định giá trị của một doanh nghiệp, mặc dù các yếu tố khác có thể được bao gồm trong việc xác định giá bán của một công ty, chẳng hạn như giá trị thương hiệu và tài sản trí tuệ của công ty đó.

Đây không phải là một thước đo tốt về tính thanh khoản của một doanh nghiệp, vì các tài sản trên có thể khó thanh lý, chẳng hạn như hàng tồn kho và tài sản cố định.

Một công ty có thể tăng tài sản ròng của mình bằng cách tránh phân chia cho cổ đông (chẳng hạn như cổ tức), vì điều đó làm giảm số dư tiền mặt, vốn là một phần của tài sản trong phương trình tài sản ròng.

Tài sản ròng cho một cá nhân

Tài sản ròng của một cá nhân là tổng tài sản trừ đi tổng nợ phải trả. tính vào giá trị ròng của họ bao gồm những khoản tiền hưu trí, những khoản tiền được đầu tư, nhà đất hay xe cộ, tiền mặt, trang sức, vàng bạc…tiền tiết kiệm.

Các nội dung liên quan khác:

Rate this post

Leave a comment

0938529527