88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Thành lập Công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội?

Những điều cần biết khi thành lập công ty nước ngoài tại Hà Nội

Luật đầu tư 2021 có rất nhiều chính sách ưu đãi đầu tư vào các thành phần kinh tế tại Việt Nam dành cho nhà đầu tư nước ngoài. Nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng phải có dự án đầu tư và làm thủ tục đăng ký đầu tư hoặc thẩm tra tại cơ quan nhà nước quản lý đầu tư để được cấp.

thành lập công ty nước ngoài tại hà nội

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (“IRC”) và doanh nghiệp. Giấy chứng nhận đăng ký (“ERC”). Công ty 100% vốn nước ngoài được thành lập và hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Nhà đầu tư muốn xin IRC tại Hà Nội cần có dự án khả thi được Chính phủ chấp nhận (Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội). Hồ sơ đăng ký IRC
Đối với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư phải chuẩn bị hồ sơ gồm:

1) Đơn đề nghị thực hiện dự án đầu tư, trong đó có cam kết chịu mọi chi phí và rủi ro nếu dự án không được chấp thuận;

2) Văn bản về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

3) Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư bao gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính của nhà đầu tư trong hai năm gần nhất; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết của một tổ chức tài chính để cung cấp hỗ trợ tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

4) Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung chính: nhà đầu tư hoặc phương thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn và tiến độ thực hiện dự án đầu tư, thông tin về tình hình sử dụng hiện tại của đất tại vị trí thực hiện dự án và dự kiến ​​nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu sử dụng lao động, đề xuất ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của dự án và đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định. pháp luật về bảo vệ môi trường.

Trường hợp quy định của pháp luật về xây dựng phải lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được quyền nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư.

5) Trường hợp dự án không phải Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì phải có bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư. phải nộp;

6) Nội dung thuyết minh về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư nếu dự án có yêu cầu thẩm định, lấy ý kiến ​​về công nghệ theo quy định của Luật Chuyển giao công nghệ;

7) Hợp đồng hợp tác kinh doanh nếu dự án đầu tư thực hiện theo hợp đồng hợp tác kinh doanh;

8) Các tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư và các yêu cầu về tư cách, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).
Sau khi có dự án, nhà đầu tư cần xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ bao gồm:

9) Đơn đăng ký doanh nghiệp;

10) Điều lệ của doanh nghiệp;

11) Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc danh sách thành viên hợp danh;

12) Bản sao có công chứng chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của cá nhân thành viên;

13) Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thành viên là tổ chức;

14) Bản sao có công chứng chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo pháp luật của tổ chức;

15) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thời gian nộp hồ sơ dự án đầu tư là 15 ngày làm việc và thời gian nộp hồ sơ công ty là 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ.

✅Các nội dung liên quan khác:

Rate this post

Related posts

Leave a comment

0938529527