88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Vốn hóa thị trường là gì? Công thức tính vốn hóa thị trường

Giá trị vốn hóa thị trường là gì?

Vốn hóa thị trường đề cập đến giá trị thị trường của vốn chủ sở hữu của một công ty. Đây là một phép đo đơn giản nhưng quan trọng được tính bằng cách nhân số cổ phiếu đang lưu hành của một công ty với giá mỗi cổ phiếu của nó. Ví dụ: một công ty có giá 20 đô la cho mỗi cổ phiếu và với 100 triệu cổ phiếu đang lưu hành sẽ có giá trị vốn hóa thị trường là 2 tỷ đô la.

Có tốt hơn là có vốn hóa thị trường lớn?

Có những lợi thế và hạn chế khi có vốn hóa thị trường lớn. Mặt khác, các công ty lớn hơn có thể đảm bảo các điều khoản tài trợ tốt hơn từ các ngân hàng và bằng cách bán trái phiếu doanh nghiệp. Ngoài ra, các công ty này có thể hưởng lợi từ các lợi thế cạnh tranh liên quan đến quy mô của họ, chẳng hạn như tính kinh tế theo quy mô hoặc sự công nhận thương hiệu rộng rãi.

Mặt khác, các công ty lớn có thể bị hạn chế cơ hội để tiếp tục tăng trưởng và do đó có thể thấy tốc độ tăng trưởng của họ giảm dần theo thời gian.

Sự khác biệt giữa vốn hóa thị trường và giá trị doanh nghiệp là gì?

Sự khác biệt cơ bản giữa giá trị vốn hóa thị trường và giá trị doanh nghiệp là giá trị vốn hóa thị trường chỉ phản ánh giá trị vốn chủ sở hữu của một công ty, trong khi giá trị doanh nghiệp phản ánh tổng số vốn – bao gồm cả từ nợ – đầu tư vào doanh nghiệp.

Cụ thể, giá trị doanh nghiệp được tính bằng cách lấy giá trị vốn hóa thị trường của công ty, cộng tổng các khoản nợ và trừ đi tiền mặt của công ty. Nhiều nhà đầu tư sử dụng giá trị doanh nghiệp như một ước tính sơ bộ về chi phí mua lại công ty và chuyển sang tư nhân. Nó cũng được sử dụng trong các tỷ lệ định giá như bội số doanh nghiệp .

Các nội dung liên quan khác:

Rate this post

Related posts

Leave a comment

0938529527