88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Vốn lưu động là gì? Đặc điểm & Công thức tính vốn lưu động

Vốn lưu động là gì?

Vốn lưu động ​là một thước đo tài chính đại diện cho thanh khoản vận hành có sẵn cho một doanh nghiệp, tổ chức hoặc thực thể khác, bao gồm cả cơ quan chính phủ. Cùng với các tài sản cố định như nhà máy và thiết bị, vốn lưu động được coi là một phần của vốn hoạt động.

Vốn lưu động là thước đo khả năng, cũng như hiệu quả hoạt động và sức khỏe tài chính ngắn hạn của công ty . Nếu một công ty có vốn lưu động dương đáng kể, thì công ty đó sẽ có tiềm năng đầu tư và phát triển. Nếu tài sản hiện tại của một công ty không vượt quá nợ hiện tại của nó, thì nó có thể gặp khó khăn khi phát triển hoặc trả nợ cho các chủ nợ, hoặc thậm chí phá sản.

vốn lưu động là gì

Công thức tính vốn lưu động

Để tính toán vốn lưu động , hãy so sánh tài sản lưu động của một công ty với nợ ngắn hạn của nó. Tài sản lưu động được liệt kê trên bảng cân đối kế toán của công ty bao gồm tiền mặt, các khoản phải thu, hàng tồn kho và các tài sản khác dự kiến ​​sẽ được thanh lý hoặc chuyển thành tiền mặt trong vòng chưa đầy một năm. 

Nợ ngắn hạn bao gồm các khoản phải trả, tiền lương, thuế phải trả và phần nợ dài hạn hiện tại. Tài sản hiện tại có sẵn trong vòng 12 tháng. Nợ ngắn hạn đến hạn trong vòng 12 tháng.

Vốn lưu động bằng hoặc cao hơn mức trung bình của ngành đối với một công ty có quy mô tương đương thường được coi là chấp nhận được. Vốn lưu động thấp có thể cho thấy nguy cơ túng quẫn hoặc vỡ nợ.

Vốn lưu động được tính bằng:

Những thay đổi trong vốn lưu động ảnh hưởng đến dòng tiền của công ty

Hầu hết các dự án mới lớn, chẳng hạn như mở rộng sản xuất hoặc đầu tư vào thị trường mới, đều yêu cầu đầu tư vào vốn lưu động. Điều đó làm giảm dòng tiền. Nhưng tiền mặt cũng sẽ giảm nếu thu tiền quá chậm, hoặc nếu doanh số bán hàng ngày càng giảm – sẽ dẫn đến giảm các khoản phải thu. Các công ty đang sử dụng vốn lưu động không hiệu quả có thể thúc đẩy dòng tiền bằng cách siết chặt các nhà cung cấp và khách hàng.

Vốn lưu động dương và âm

Vốn lưu động dương là một dấu hiệu tốt về sức khỏe tài chính ngắn hạn của một công ty vì nó có đủ tài sản lưu động còn lại để thanh toán các hóa đơn ngắn hạn và tài trợ nội bộ cho sự phát triển của doanh nghiệp. Nếu không có thêm vốn lưu động, một công ty có thể phải vay thêm vốn từ ngân hàng hoặc chuyển sang các chủ ngân hàng đầu tư để huy động thêm tiền.

Vốn lưu động âm nghĩa là tài sản không được sử dụng hiệu quả và công ty có thể gặp khủng hoảng thanh khoản. Ngay cả khi một công ty đầu tư nhiều vào tài sản cố định, thì công ty đó cũng sẽ gặp thách thức về tài chính nếu các khoản nợ phải trả đến hạn thanh toán quá sớm. Điều này có thể dẫn đến việc vay nợ nhiều hơn, trả chậm cho các chủ nợ và nhà cung cấp, và kết quả là xếp hạng tín dụng doanh nghiệp thấp hơn đối với công ty.

>>>Xem thêm: Vốn pháp định là gì

Bài Học Rút Ra

  • Một công ty có vốn lưu động âm nếu tỷ lệ tài sản lưu động trên nợ phải trả nhỏ hơn một.
  • Vốn lưu động dương chỉ ra rằng một công ty có thể tài trợ cho các hoạt động hiện tại và đầu tư vào các hoạt động và tăng trưởng trong tương lai.
  • Vốn lưu động cao không phải lúc nào cũng là điều tốt. Nó có thể chỉ ra rằng doanh nghiệp có quá nhiều hàng tồn kho hoặc không đầu tư lượng tiền mặt dư thừa của mình.

Các nội dung liên quan khác:

Rate this post

Related posts

Leave a comment

0938529527