88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Định nghĩa chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là gì?

chi phí vật liệu trực tiếp là gi

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là chi phí của nguyên liệu và các thành phần được sử dụng để tạo ra sản phẩm. Các nguyên vật liệu phải dễ dàng nhận biết với sản phẩm tạo thành (nếu không chúng được coi là chi phí chung). Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là một trong số ít chi phí biến đổi tham gia vào quá trình sản xuất; như vậy, nó được sử dụng để lấy thông lượng từ các quy trình sản xuất. Thông lượng là doanh thu trừ đi tất cả các chi phí hoàn toàn biến đổi.

Ví dụ về chi phí vật liệu trực tiếp

Ví dụ về vật liệu trực tiếp là gỗ được sử dụng để xây dựng một ngôi nhà, thép có trong ô tô, bảng mạch trong đài phát thanh và vải được sử dụng để lắp ráp quần áo.

Cách tính chi phí vật liệu trực tiếp

Để xác định số lượng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp trong một sản phẩm, hãy làm việc với nhân viên kỹ thuật để lập hóa đơn nguyên vật liệu, trong đó xác định số lượng của từng mặt hàng nguyên vật liệu và thành phần bao gồm trong một sản phẩm. Sau đó, ấn định chi phí tiêu chuẩn cho từng mặt hàng, dựa trên giá gần đây đã trả cho chúng (bao gồm cả phí vận chuyển và thuế bán hàng), đồng thời thêm khoản phụ cấp hợp lý cho phế liệu và hư hỏng. Tổng là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp của sản phẩm.

Vật liệu trực tiếp so với Vật liệu gián tiếp

Một số chi phí dành cho nguyên vật liệu không được coi là nguyên vật liệu trực tiếp, và do đó, thay vào đó được phân loại là chi phí nguyên vật liệu gián tiếp. Những tài liệu này không quan trọng đến mức không có giá trị theo dõi đối với một sản phẩm cụ thể hoặc không thể liên kết rõ ràng với một sản phẩm cụ thể. Ví dụ về các vật liệu gián tiếp là giẻ lau và dung môi được sử dụng trong quá trình xây dựng nhà ở, dầu mỡ được sử dụng trên máy móc sản xuất sản phẩm và chỉ được sử dụng trong quần áo.

Nguồn nguyên liệu trực tiếp

Một công ty có thể mua nguyên vật liệu trực tiếp từ các nhà cung cấp, tạo ra chúng tại chỗ hoặc mua chúng từ các công ty con của chính mình.

Các nội dung liên quan khác:

Rate this post

Related posts

Leave a comment

0938529527