88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Chiến lược cải cách hệ thống thuế Việt Nam đến năm 2030

Vừa qua, Việt Nam đã phê duyệt Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 theo Quyết định 508 / QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chiến lược cải cách thuế của Việt Nam nhằm hiện đại hóa ngành thuế phù hợp với thông lệ toàn cầu. Bộ Tài chính đã được giao nhiệm vụ thực hiện chiến lược.

chi phí phát sinh là gì

Các chiến lược thực hiện thuế khác nhau

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Chiến lược sẽ xem xét kỹ lưỡng các ưu đãi thuế và miễn thuế đối với thuế thu nhập doanh nghiệp và sửa đổi hoặc ngừng các ưu đãi thừa. Chính phủ muốn thực hiện các biện pháp khuyến khích đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ vốn là trụ cột của nền kinh tế Việt Nam. Khi chính phủ tìm cách thu hút FDI chất lượng cao, cơ quan thuế có thể sẽ ban hành các chương trình thuế dành cho các ngành thu hút FDI có chất lượng.

Thuế thu nhập cá nhân

Đối với thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Chính phủ cho biết sẽ rà soát, nghiên cứu và sửa đổi các mức thuế phù hợp với cá nhân theo thông lệ quốc tế. Điều này bao gồm thuận tiện trong việc nộp đơn nhưng cũng ngăn ngừa việc trốn và tránh thuế.

Thuế giá trị gia tăng

Chính phủ có kế hoạch áp dụng một thuế suất VAT duy nhất cũng như mở rộng cơ sở tính thuế. Các cơ quan chính phủ cũng có kế hoạch thực hiện hoàn trả dễ dàng hơn.

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Chính phủ có kế hoạch tăng thuế TTĐB đối với thuốc lá, bia và rượu mạnh trong khi bổ sung thêm các sản phẩm vào danh mục chịu thuế TTĐB. Thuế suất thuế TTĐB cũng sẽ được xem xét.

Thuế tài nguyên

Chính phủ cũng có kế hoạch nghiên cứu sửa đổi thuế suất thuế tài nguyên (NRT). Nó đã tuyên bố rằng nó sẽ cố gắng thực hiện điều này một cách minh bạch nhấn mạnh rằng chính sách này là thiết thực trong khi bảo vệ tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam. Hiện nay, NRT được áp dụng đối với các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam như dầu khí, khoáng sản, khí đốt tự nhiên, lâm sản và nước tự nhiên. Chính phủ sẽ cần phải cân bằng điều này, vì thuế quá cao có thể cản trở FDI, đặc biệt là đối với các nguồn tài nguyên như niken.

Thuế sử dụng đất

Đối với các loại thuế liên quan đến tài sản như thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế sử dụng đất, thuế sử dụng đất nông nghiệp sẽ được miễn cho đến hết năm 2025. Tuy nhiên, chính phủ có thể sẽ tăng quy định về thuế đất đối với nhà ở. Điều này sẽ được thiết lập theo quy định trong luật đất đai và các loại thuế liên quan khác.

Nhập khẩu xuất khẩu

Đối với xuất nhập khẩu, Chính phủ có kế hoạch giảm thuế suất thuế nhập khẩu từ 32 xuống 25 vào năm 2025 và 20 vào năm 2030. Vì Việt Nam muốn phát triển các ngành công nghiệp trong nước, nên có kế hoạch xem xét lại thuế suất thuế xuất nhập khẩu để tăng xuất khẩu đồng thời tăng giá trị nội địa. các yếu tố đầu vào.

Takeaways

Giai đoạn đầu tiên của chiến lược đến năm 2025, nhằm mục đích nâng cao nền kinh tế và hỗ trợ các doanh nghiệp và cá nhân bị ảnh hưởng bởi đại dịch. Điều này bao gồm việc khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh về mức trước đại dịch. Trong giai đoạn thứ hai của chiến lược, chính phủ đặt mục tiêu thu nội địa trong ngân sách nhà nước đạt khoảng 86 đến 87 phần trăm. Chính phủ có thể sẽ ban hành thêm các văn bản và nghị định hướng dẫn thực hiện chiến lược cải cách thuế.

Theo Vietnam Briefing

Rate this post

Related posts

Leave a comment

0938529527