88 Đường Bàu Cát 3, Phường 14, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
0938529527

Sự khác biệt giữa công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần

Làm thế nào để phân biệt Công ty TNHH và Công ty Cổ phần? ”

Luật Việt Nam cho phép thành lập công ty tại Việt Nam dưới nhiều hình thức. Đây là một bước quan trọng trong quá trình đầu tư.

Nhà đầu tư có thể lựa chọn các hình thức khác nhau tùy theo nhu cầu và năng lực về khả năng huy động vốn, chia sẻ rủi ro trong kinh doanh cũng như chi phí quản lý, điều hành. Mỗi hình thức sẽ có cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động, các quyền và nghĩa vụ được quy định cụ thể theo Luật Doanh nghiệp.

Cổ đông trong công ty cổ phần

Hiện nay, Công ty TNHH (“ LTD ”) và Công ty Cổ phần (“ JSC ”) là hai hình thức doanh nghiệp phổ biến đang hoạt động tại Việt Nam.

Sự khác biệt giữa hai hình thức công ty này là gì?

I. Cơ cấu tổ chức

Số lượng thành viên / cổ đông:

LTD

  • Công ty TNHH một thành viên: Chỉ có một thành viên (thành viên có thể là tổ chức hoặc cá nhân);
  • Công ty TNHH đa thành viên: Có ít nhất 2 thành viên và tối đa không quá 50 thành viên (thành viên có thể là tổ chức hoặc cá nhân).

JSC

Công ty Cổ phần có ít nhất 3 cổ đông và không hạn chế số lượng tối đa.

Cơ cấu quản lý

LTD

  • Một thành viên LTD

Công ty TNHH một thành viên do một tổ chức chủ sở hữu được tổ chức theo hai mô hình: Chủ tịch công ty, Giám đốc / Tổng giám đốc và Kiểm soát viên; (HOẶC) Hội đồng thành viên, Giám đốc / Tổng giám đốc và Kiểm soát viên.

Công ty TNHH một thành viên do một cá nhân sở hữu được tổ chức như sau: Chủ tịch công ty, Giám đốc / Tổng giám đốc.

  • Nhiều thành viên LTD

Tổ chức có nhiều thành viên gồm: Thành viên Hội đồng LTD, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Giám đốc / Tổng giám đốc;

Công ty TNHH đa thành viên có từ 11 thành viên trở lên sẽ thành lập Ban kiểm soát.

JSC

CTCP có thể được tổ chức theo hai mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc / Tổng giám đốc; (HOẶC) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị (Ban kiểm soát nội bộ thuộc Hội đồng quản trị) và Giám đốc / Tổng giám đốc.

II. Góp vốn

Huy động vốn

LTD

  • Công ty TNHH một thành viên: Chủ sở hữu tăng vốn điều lệ
  • Đa thành viên LTD: Thành viên tăng vốn điều lệ hoặc tăng số lượng thành viên góp vốn

JSC

Khác với LTD, CTCP có thể huy động vốn bằng nhiều phương thức sau: Bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu; Bán cổ phiếu riêng lẻ cho người không phải là cổ đông; Phát hành cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Chuyển nhượng vốn góp

LTD

  • Công ty TNHH một thành viên: Chủ sở hữu chuyển nhượng một phần vốn góp cho người khác và điều này có thể dẫn đến thay đổi loại hình doanh nghiệp hoặc các thủ tục khác nếu chuyển nhượng toàn bộ vốn (ví dụ như trong một thương vụ mua bán và sáp nhập).
  • Công ty TNHH đa thành viên: Cung cấp phần vốn góp cho các thành viên khác theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện; Phần vốn góp chỉ được chuyển nhượng cho người khác nếu thành viên không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chào bán.

JSC

Các cổ đông của Công ty được tự do chuyển nhượng vốn góp sau 03 năm kể từ ngày thành lập.

Nhận xét chung

Phải nói rằng, LTD là loại hình doanh nghiệp mà phần vốn góp không phải là sợi dây liên kết duy nhất giữa các thành viên trong công ty mà chúng còn được liên kết với nhau bằng mối quan hệ. Họ có thể là người quen biết, tin tưởng nhau để cùng góp vốn thành lập doanh nghiệp. Do đó, việc quản lý của LTD cũng phức tạp như JSC. Với số lượng cổ đông càng lớn, mức độ huy động vốn, quyền biểu quyết quyết định các vấn đề của công ty dựa trên tỷ lệ vốn góp của từng cổ đông thì việc quản lý và điều hành của CTCP càng phức tạp.

Khả năng huy động vốn của CTCP cao hơn CÔNG TY TNHH. Bởi vì, CTCP có thể phát hành cổ phiếu ra công chúng dưới hình thức chứng khoán. Khi cổ phiếu được niêm yết trên sàn chứng khoán, thông tin về hoạt động kinh doanh của công ty phải được công khai, minh bạch hơn.

Thủ tục thành lập công ty theo hình thức CÔNG TY TNHH hay CÔNG TY CỔ PHẦN không có nhiều điểm khác biệt.

>>>Xem thêm: Báo giá thành lập công ty TNHH, công ty Cổ Phần

Rate this post

Related posts

Leave a comment

0938529527